Välkommen till Encitech


Om oss:

Encitech är ett svenskt företag med 40 års erfarenhet av konstruktion, tillverkning och global
distribution av elektroniska komponenter. Vår kärnverksamhet är tillverkning av kåpor och kontaktdon,
för både kabel och kretskort.

Utöver vårt egentillverkade produktsortiment är Encitech också en distributör för flera välkända
fabrikat. Detta innebär att vi kan erbjuda produkter och lösningar för många branscher, vilket
inkluderar järnvägssystem, tung industri, medicinskteknisk utrustning, militär utrustning,
telekommunikation och den marina marknaden.

Våra egentillverkade produkter marknadsförs under varumärket "Encitech" och säljs via vårt nätverk av
återförsäljare och dotterbolag runt om i världen.


Nyckelfaktorer:

• Lång erfarenhet av egen tillverkning inom plast, metalliserad plast samt zink
• Globalt distributionsnätverk
• Brett sortiment av elektronikkomponenter
• Kundanpassade lösningar
• Korta ledtider
• Konkurrenskraftiga priser
• Omfattande lagerhållning av standardprodukter
• Hög intern kvalitetskontroll


Produktsortiment:

Encitech arbetar främst inom tre produktsortiment

* Kablemonterade kontaktdon
* Kretskortsmonterade kontaktdon
* Kapslingar  & Installation
Kvalitetspolicy:

Encitech Connectors AB:s försäljningsverksamhet ska inge förtroende
för oss som en professionell leverantör av komponenter till elektronikindustrin.
Vår styrka är vårt produktsortiment tillsammans med vår produktkännedom,
vilket innebär att vi kan bistå våra kunder till val av produkt utifrån användningsområde.
Vi tillhandahåller varor i rätt tid, på rätt plats och med utlovad kvalitet.
Vår verksamhet sker efter tillämpliga författningskrav.
Vårt kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem utvecklas genom ständiga förbättringar.


Historik:

Företaget grundades 1974 som en underleverantör till Ericsson av D-sub kontakter och kåpor.
1984 blev företaget en del av den globala kapslingstillverkaren Eldon. Sedan 2000 har Encitech varit ett oberoende privatägt företag med huvudkontor och centrallager i Halmstad.